Forside|Tidsskrifter|Psyke & Logos|Forfattervejledning

Artiklens omfang
Normal artikellængde er 15-20 tryksider eller max. 50.000 enheder (tegn med mellemrum). Afviger længden på artiklen væsentligt fra dette, kontakt da redaktionen før deadline.

Artiklens form
Artiklen skal som hovedregel inddeles i et antal nummererede afsnit eventuelt med underinddeling (Indledning, 1., 1.1, 1.1.1., 2., 3. ..., - Afslutning/Konklusion) og med overskrifter.

Resumé
Artiklen forsynes med et dansk og engelsk resumé på ca.1000 enheder/anslag. Det engelske resumé afleveres i en separat fil og med en engelsk titel. 

Personoplysninger
Personoplysninger om artiklens forfatter(e) skal fremgå som note på artiklens første side.

Noter

Eventuelle noter vil figurere som fodnoter, og deres antal og omfang bedes begrænset.

Illustrationer
Illustrationer i form af modeller, skemaer, tegninger eller sort/hvide fotografier vedhæftes som selvstændig fil i trykklar stand (min. 300 dpi.) Angiv tydeligt i teksten, hvor de enkelte illustrationer skal placeres.

Referencer inde i artiklen
Henvises gennem efternavn og udgivelsesår: fx: Ferenczi (1921); Segal et al. (1957, pp. 17-21).

Litteraturliste
Litteraturlisten skal udformes efter APA-systemet:

Bøger:
Efternavn, forbogstav (årstal). Titel, By: Forlag.
Fx: Aschenbach, T. M. (1974). Developmental psychopathology. New York: Ronald Press.

Artikler i redigerede bøger:
Efternavn, forbogstav (årstal). Titel på artikel. In: Redaktørnavne (Ed.). Titel på bog (sidetal). By: Forlag.
Fx: Harder, S., & Væver, M. S. (2008). Skizonofreni. In S. Harder, B. Jacobsen, S. Køppe, S. Lunn,
B. B. Mathiesen, & M. S. Væver, Sårbarhed, Diatese-stress-modellen til diskussion (pp. 142-183). København: Hans Reitzel.

Tidsskrifter:
Efternavn, forbogstav (årstal). Titel på artikel. Titel på tidsskrift, årgang/nr., sidetal.
Fx: Rosenbaum, B., & Harder, S. (2007). Psychosis and the dynamics of the psycghotherapy process. International Review of Psychiatry, 19, 13-23.

Elektroniske referencer:
Ophav. (år/seneste opdatering). Titel (udgave). Lokaliseret [besøgsdato] på URL.
Fx: Ebdrup, N. (2011). Minfulness Meditation kan hjælpe med stress og fobier. Retrieved February 2011, from www.videnskan.dk

Hvis ophavet (forfatter, redaktør, korporation) til et WWW-dokument ikke kan identificeres, ordnes dokumentet efter titlen.

Generelt:
Henvisningsårstallet gælder den første udgivelse og skrives i parentes efter forfatter(e). Anvendes en anden udgave end førsteudgaven, anføres dennes udgivelsesår til sidst.


Deadline
Deadline er for artikler til forårsnummeret 14. januar, for artikler til efterårsnummeret 14. august.

Referee
Redaktionen benytter anonymt eksternt peer-review på alle artikler. Forelæsninger og anmeldelser behandles alene redaktionelt. Tidsskriftet optræder på den nationale autoritetsliste for videnskabelige tidsskrifter.

Korrektur
Der vil blive fremsendt en 1. korrektur fra Dansk Psykologisk Forlag, som forfatteren bedes returnere inden for 14 dage.

Kontakt
Manuskriptet indsendes til den korresponderende redaktør som vedhæftet Word-fil eller, hvis dette ikke er muligt, i papirkopi og vedlagt CD/diskette.
Uopfordrede artikelmanuskripter sendes som vedhæftet Word-fil til: info@dpf.dk.
Bøger til anmeldelse sendes til redaktionens adresse.

Psyke & Logos

CSS, Institut for Psykologi
Øster Farimagsgade 5A, 10.1.25
1353 København K
info@dpf.dkDer er ingen varer i kurven
Psykologi-direkte
Firmakonto
Se din konto
Dansk Psykologisk Forlag A/S · Knabrostræde 3, 1 sal · 1210 København K · Tlf. +45 45 46 00 50 · Cvr.nr.: 33255705 · info@dpf.dk